Vilkår for transport

vilkaar2a

Alvorlig syke pasienter kan reise med lege- og/eller sykepleiereskorte på rutefly forutsatt at flyselskapet godkjenner reisen ved en utfylt “MEDIF” som beskriver den medisinske tilstanden til pasienten. I mange tilfeller er pasienten innlagt på sykehus en tid før reise fordi helsetilstanden ikke er stabil nok. For alle flytransporter av syke gjelder at pasienten må være “fit for flight ”, dvs godkjent for flytransport. En avtale om eskorten blir utarbeidet og gitt til pasienten eller pårørende for underskrift, og inneholder bl.a. et estimert prisoverslag, flytider og øvrige transportvilkår.

Kostnaden betales i sin helhet forskuddsvis til Medicteam AS når avtalen er underskrevet. Alle forberedelser for avreisen og ved ankomsten hjem til innleggelsen på sykehus, ordnes av oss. Noen pasienter må fraktes hjem på båre, for eks. alvorlig syke i koma. Intensivutstyret vi da har med, bestyres av 2 leger hvorav 1 anestesilege, og ved behov i tillegg av en sykepleier med intensiverfaring. Det fordyrer og må søkes om til flyselskapet i god tid på forhånd.

De aller fleste eskorter av pasienter foregår likevel i sittende businessklasse. Dette er krav fra flyselskapet: det gir et bedre rom for behandling ved behov undervegs. Pasienten kan ligge flatt og med god komfort. I tillegg kan eventuell ombestilling gjøres for en lavere tilleggspris. Dersom oksygen er nødvendig for behandlingen under flyturen, koster dette ekstra og må bestilles hos flyselskapet minimum 3 dager før avreise.