Referanser

Medicteam AS ble etablert av dr Terje Erlid for transport av pasienter som ikke har gyldig reiseforsikring og som derfor har havnet i en vanskelig situasjon i utlandet, og som vil tilbake til hjemlandet for videre behandling.

Dr Terje Erlid har fått hederlig omtale fra sin tjeneste i Afghanistan, i Jonas Gahr Støres bok ” Å gjøre en forskjell”, samt fra hjelp i Kongo ( DRC ) i boken til Kari Hilde French ”Dødsdømt i Kongo”.

Videre: Bl.a erfaring som mangeårig allmennlege, bedriftslege, sjømanns-og offshorelege, tidligere fly- og dykkerlege, skipslege i cruise, skipslege offshore for BP og Total i Angola, FN-teneste i Sudan, tjenester i Afghanistan for Forsvaret, legearbeid i Grønland, 13 måneders legetjeneste ved overvintring i Antarktis for Norsk Polarinstitutt.

Forfatter av bøkene ”Blå Horisont” ( lyrikk), ” Nuka fra Grønland” (helseproblemer i Grønland),” Reise uten forsikring – tør du ? ”( faktabok om betydningen av ei god reiseforsikring ). I tillegg mange hyggelige meldinger fra fornøyde pasienter og pårørende etter endt eskorteoppdrag.

Referanser

N.B.: “….en kjemperesurs for Norges befolkning….”

J.L. : ” Æ beundre dæ like mye kvær gang du redder en eller annen ”forlist” eller syk landsmann ute i den store verden”

NRK Nordland: ”Takket være hjelp fra lege Terje Erlid er nå J.F. på veg til Norge”