Hvordan vi arbeider

Hvordan vi arbeider

De fleste pasientene har medisinske eller kirurgiske problemer, men mange også med til dels alvorlige psykiske problemer. De har heller ingen gyldig reiseforsikring. Felles for alle er at pasienten selv må underskrive ønsket om hjemreise og behandling; hjemreise under tvang er ikke tillatt.

Ved henvendelse til Medicteam AS søker vi straks opp aktuelle helseopplysninger om pasienten, spesielt fra sykehusopphold i utlandet. Dette er nødvendig for å forberede søknad ( MEDIF ) til flyselskapet, og for utstyr som må tas med for transporten. Vi har bred og god kontakt med flere sykehus i utlandet samt med Sjømannskirken og norske utenriksstasjoner, mv.

Vi har kort responstid når behovet melder seg.